Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 14 tháng 05 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2021

Cập nhật lúc : 08:51 13/05/2021  

Tuần 19 năm 2021
Từ ngày 10/05/2021 đến ngày 16/05/2021

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(10/05/2021)

- SHTCM: Tổ VP: Tổ 5: + Trực trường, Báo cáo thống kê, đánh giá CCVC, chuẩn NN, Thi đua cuối năm

 

SHTCM: Tổ  BM - Tổ 1

Thứ Ba
(11/05/2021)

SHTCM: Tổ AV - TH, tổ 2:

+ Nhập điểm hệ thống  ghi SHL, học bạ

+ Báo cáo thành tích cuối năm, SKKN

SHTCM: Tổ 3, tổ 4

Thứ Tư
(12/05/2021)

Tổ VP - Tổ 5:

+ Kiểm tra chéo hồ sơ lần 3, kèm biên bản

+ TTCM nộp lại bài kiểm tra, BGH kiểm tra sát xuất 1 số bài của HS.

- Tổ BM - Tổ 1

Thứ Năm
(13/05/2021)

- Tổ AV - TH

- Tổ 2

Thứ Sáu
(14/05/2021)

- Tổ 3

- Tổ 4

Thứ Bảy
(15/05/2021)
Chủ Nhật
(16/05/2021)