Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 29 tháng 07 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2021

Cập nhật lúc : 11:36 07/06/2021  

Tuần 22 năm 2021
Từ ngày 31/05/2021 đến ngày 06/06/2021

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(31/05/2021)

 

         Trực tuyển sinh: Cô Phước – Cô Thủy

-         Trực máy tập huấn  phòng HĐ: Thầy Hùng

-         Tuyển sinh : Cô Phước, Cô Thủy

Thứ Ba
(01/06/2021)

-         Tuyển sinh: Cô Thủy

-         Trực tuyển  sinh: Cô Diễm Phước – Cô Nhung

-          Trực hè: Cô Nhàn ( cả ngày )

Thứ Tư
(02/06/2021)

-         Trực tuyển sinh: Cô Phước – Cô Thủy

 

-         Trực hè: Cô Tâm (cả ngày)

 

-         Trực máy TH : Sáng : Cô Tâm TH, chiều: Cô Song

-         15h: Chi Đoàn trang hoàng hội trường phát thưởng cho HSL5 tại nhà đa năng

 -         Trực tuyển sinh: Cô Nhung

 

Thứ Năm
(03/06/2021)

-         Trực tuyển sinh: Cô Phước – Cô Thủy

 

-         Trực hè: Cô Hà cả ngày

-         Tổng kết phát thưởng, trả hồ sơ  cho hs lớp 5

 

-         - Trực tuyển sinh: Cô Thủy

Thứ Sáu
(04/06/2021)

-         Trực tuyển sinh: Cô Phước – Cô Thủy

 

-         Trực hè: Cô Thùy cả ngày

 

-         Tập huấn SGK môn HĐTN . GV k2: Cô Hà, Cô Thủy

-         GVTH trực máy: Sáng: Cô Song, chiều cô Tâm TH

-         Tuyển sinh : Cô Phước - Nhung

Thứ Bảy
(05/06/2021)
Chủ Nhật
(06/06/2021)