Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 29 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 14:56 23/11/2020  

Tuần 48 năm 2020
Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(23/11/2020)

-  Chào cờ

- Dạy học bài tuần 11

- Nộp hồ sơ tổng kết Đảng

- Dạy học bài tuần 11

- 14h: Nộp hồ sơ PCGDTH cấp Tỉnh  ( C. Diễm Phước)

Thứ Ba
(24/11/2020)

- Dạy học bài tuần 11

- Nộp hồ sơ dự thi STTNNĐ về phòng PGD

- Dạy học bài tuần 11

Thứ Tư
(25/11/2020)

- Dạy học bài tuần 11

- Dạy học bài tuần 11

- 16h30: Họp Chi Bộ

Thứ Năm
(26/11/2020)

- Dạy học bài tuần 11

- TTCM báo cáo kết ủa kiểm tra GHI ( Theo mẫu lưu ở sổ chủ nhiệm )

- Dạy học bài tuần 11

Thứ Sáu
(27/11/2020)

- Dạy học bài tuần 11

- Dạy học bài tuần 11

- 16h30: Họp HĐSP

Thứ Bảy
(28/11/2020)
Chủ Nhật
(29/11/2020)