Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 14 tháng 05 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch báo giảng » Tổ 4 »