Thứ Hai, 23/11/2020

Buổi sáng

-  Chào cờ

- Dạy học bài tuần 11

- Nộp hồ sơ tổng kết Đảng

Buổi chiều

- Dạy học bài tuần 11

- 14h: Nộp hồ sơ PCGDTH cấp Tỉnh  ( C. Diễm Phước)

Thứ Ba, 24/11/2020

Buổi sáng

- Dạy học bài tuần 11

- Nộp hồ sơ dự thi STTNNĐ về phòng PGD

Buổi chiều

- Dạy học bài tuần 11

Thứ Tư, 25/11/2020

Buổi sáng

- Dạy học bài tuần 11

Buổi chiều

- Dạy học bài tuần 11

- 16h30: Họp Chi Bộ

Thứ Năm, 26/11/2020

Buổi sáng

- Dạy học bài tuần 11

- TTCM báo cáo kết ủa kiểm tra GHI ( Theo mẫu lưu ở sổ chủ nhiệm )

Buổi chiều

- Dạy học bài tuần 11

Thứ Sáu, 27/11/2020

Buổi sáng

- Dạy học bài tuần 11

Buổi chiều

- Dạy học bài tuần 11

- 16h30: Họp HĐSP