Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 21 tháng 11 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Tin hoạt động

Góc học sinh

    Tiêu chuẩn của một lớp trưởng thực thụ

    Lớp trưởng không chỉ đơn thuần là người đứng đầu lớp về học tập mà là người có khả năng tổng hợp, biết phân phối, giải quyết hợp lý các công việc để đưa thành tích tập thể lớp được tiến lên. Xem thêm

Thư viện ảnh